Restavracija Habitat32

Izdelali smo spletno stran za restavracijo Habitat32.
Zaupana nam je bila celostna grafična zasnova restavracije Habitat32. Izdelan je bil logotip, oznake, jedilnik ter spletna stran.
Spletna stran je bila izdelana na lastni platformi iL Vizio.